Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749
eTwinning Day 2019


9 maja 2019 w naszej szkole uczniowie wzięli udział w święcie eTwinning Day. Z tej okazji została przygotowana interaktywna wystawa. Wszyscy mogli podziwiać fotorelacje przestawiające efekty międzynarodowej współpracy partnerskiej realizowanej w wybranych projektach eTwinning przez uczniów naszej szkoły. Osoby uczestniczące w szkolnym święcie eTwinning odczytywały także udostępnione kody QR, które zeskanowane za pomocą szkolnych tabletów lub telefonów komórkowych, odkrywały filmiki przedstawiające naszą szkołę, nasze miasto oraz prace projektowe uczniów.

Czytaj więcej
 
Wycieczka dla klas I do Doliny Skrzatów

Aby zaciekawić dzieci otaczającym je światem, 16 maja wychowawczynie zabrały uczniów klas pierwszych do Doliny Skrzatów. Świadomość ekologiczna to priorytet w edukacji dzisiejszych czasów. Florentynów pod Parzęczewem jest malowniczym miejscem otoczonym lasami i polami pełnymi zwierząt. W ziemiance, przy obrośniętej mchem palisadzie, mieszka Skrzatolog, który do Krainy Skrzatów (nie krasnoludków) wprowadza tych, którzy chcą przeżyć przygodę.

Czytaj więcej
 
Tydzień bibliotek

W dniach od 8 do 15 maja w bibliotece szkolnej obchodziliśmy TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Głównym celem tego święta jest podkreślenie roli czytania oraz zainteresowanie książką i biblioteką uczniów naszej szkoły.

Czytaj więcej
 
Warsztaty „Podaj cegłę”

15 maja klasy drugie wybrały się na spacer do Muzeum Włókiennictwa. Co to jest fabryka? Jak wygląda? Czym się różni od domów mieszkalnych? Czy wydaje jakieś dźwięki? Odpowiedzi na takie pytania poszukiwaliśmy podczas naszej wizyty na warsztatach „Podaj cegłę”.

Czytaj więcej
 
Szkolne Mistrzostwa w Pływaniu

POBIERZ>>>

 
Zamówienia mundurków szkolnych

POBIERZ

 
Kalendarz zwrotów książek do biblioteki z roku szk. 2018/2019 i odbioru pakietów podręczników na rok szk. 2019/2020

POBIERZ

 
Szkolny Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim

7 maja odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim. Uczniowie klas 4 - 8 szkoły podstawowej recytowali poezję w języku Szekspira.

Poniżej lista zwycięzców.

Czytaj więcej
 
XVI Bieg Książęcy

Dnia 25 kwietnia Pan Marcin Gołaszewski, przewodniczący łódzkiej Rady Miejskiej, otworzył XVI Bieg Książęcy, który jest organizowany corocznie z okazji Święta Szkoły. W tym roku obchodziliśmy już XXVIII rocznicę powstania Towarzystwa Oświatowego "Edukacja".

Czytaj więcej
 

Szanowni Państwo,

w oparciu o § 4 pkt 3a Umowy dotyczącej kształcenia i wychowania Ucznia, Zarząd Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” podjął Uchwałę nr 1/28/03/19 o wzroście czesnego o 5% od dnia 01.09.2019r.

Jednocześnie podjęto Uchwałę nr 2/28/03/19 o wprowadzeniu 12-stego czesnego od miesiąca sierpnia 2019r., z zastrzeżeniem, iż jest ona zawieszona do najbliższych obrad WZC Towarzystwa (05.04.2019r.) i podjęcia ostatecznej decyzji przez członków Stowarzyszenia.

Powodem powyższych działań jest wzrost kosztów funkcjonowania Szkoły. Zabudżetowane wpływy w roku 2019 nie pokrywają planowanych niezbędnych wydatków.

Nastąpiły:

- duży wzrost kosztów stałych np. wywozu śmieci, ciepła, środków czystości;

- spadek dotacji ze względu na zakończenie działalności Gimnazjum;

- wzrost kosztów pracowniczych wynikających ze zmian prawnych (konieczność zatrudnienia każdego nauczyciela na umowę o pracę niezależnie od ilości godzin dydaktycznych).

W wypadku naszej szkoły liczba ta wzrosła z 41 do 48;

- konieczność podniesienia uposażeń wynikających z awansów zawodowych (różnica w stawce godzinowej waha się pomiędzy 15 a 40%);

- konieczność utworzenia stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

- zatrudnienie nowych pracowników wynikające z bieżących potrzeb dydaktycznych Szkoły.

Z poważaniem

Zarząd Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż opłata za II półrocze zajęć na basenie wynosi:

  • w ramach zajęć w-f (transport) kl. IV-VIII i Gim. - 110PLN
  • w ramach zajęć dodatkowych kl.0-I - 390PLN
  • w ramach zajęć dodatkowych kl. II-VIII i Gim. - 390PLN
  • Sekcja pływacka - 520PLN
  • Sekcja pływacka + zajęcia w ramach w-f - 630PLN
  • Sekcja pływacka + zajęcia dodatkowe - 840PLN

Zarząd Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,

Kolegium Rodziców dokonało wyboru ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2018/2019. Przyjęto ofertę AVIVY z możliwością wyboru spośród 4 wariantów.

Warianty ubezpieczenia POBIERZ>>>

Ogólne warunki ubezpieczenia POBIERZ>>>

Postanowienia dodatkowe POBIERZ>>>

Tabele uszczerbku na zdrowiu POBIERZ>>>

Zgoda Rodzica POBIERZ>>>

Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320