Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

eTwinning

Email Drukuj PDF

eTwinning na Inżynierskiej

Od wielu lat nasza szkoła jest częścią społeczności eTwinning. W roku szkolnym 2018/2019 w T.O „Edukacja” zwiększyła się liczba realizowanych projektów eTwinning, w których aktywnie uczestniczą nasi uczniowie.

eTwinning to łączenie oraz współpraca szkół w kraju i za granicą za pośrednictwem międzynarodowej platformy eTwinning i narzędzi ICT. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach na każdym poziomie edukacyjnym. Umożliwia międzynarodową współpracę z krajami w Europie i krajami spoza Unii Europejskiej. Dzieci i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami, co wpływa na wzrost ich kompetencji językowych, informatycznych oraz społecznych poprzez stosowanie tzw. „netykiety” i wdrażania reguł eSafety. Uczniowie komunikują się, planują współpracę edukacyjną, współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki, co przynosi wymierne efekty oraz korzyści dla społeczności uczniowskiej w wymiarze interdyscyplinarnym. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i zachęca do otwarcia na inne kraje.

Dostęp do platformy eTwinning to także możliwość rozwoju zawodowego dla nauczycieli naszej szkoły poprzez nieodpłatną możliwość korzystania z kursów online, warsztatów komputerowych prowadzonych przez trenerów eTwinning, a także szkoleń i seminariów krajowych oraz zagranicznych.

eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Biorą w niej udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, w tym również bibliotekarze szkolni i pedagodzy oraz dyrektorzy, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne będące integralnym elementem podstawy programowej.

nauczyciele eTwinnerzy T.O. “Edukacja”

Działania


Odznaki


Galeria

Schülerprojekt - Baden-Württemberg - Woiwodschaft Lodzkie


af koj

Galeria Schülerprojekt


Dot Day, czyli Kropka 2018


dot day_2018

Galeria Dot Day

LCT eTwinning project


odznaka 1

Galeria LCT

Działania


a

etg7 et g1 etg4
etg5 etg6 etg
grupa01 grupa02  grupa03

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320