Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

I KONKURS INTERDYSCYPLINARNY „Mastermind”

Email Drukuj PDF

Konkurs ten ma na celu przede wszystkim inspirowanie młodzieży szkół podstawowych do głębszego zainteresowania się matematyką oraz fizyką i chemią jako naukami empirycznymi oraz wykorzystywania poznanych praw i zasad w sytuacjach typowych oraz nowych (problemowych).

REGULAMIN>>>

ZADANIA>>>

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320