Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749