Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749
Konkursy przedmiotowe

Szanowni Państwo,
Łódzki Kurator Oświaty ogłosił terminarz i regulaminy konkursów przedmiotowych. W dniach od 9 do 15 października szkoła może zgłaszać uczniów w systemie elektronicznym. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie tylko po dostarczeniu pisemnej zgody Rodzica.
Zainteresowanych proszę o niezwłoczne wypełnienie oświadczenia oddzielnie do każdego konkursu i przekazanie go do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2019r.
Wszystkie informacje znajdują się w zakładce Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe.

Dyrektor Szkoły
Ewa Ciemnicka

 
Warzywna drama


Na zakończenie cyklu zajęć na temat jesiennych skarbów sadu i ogrodu, uczniowie klas IIa i IIb przygotowali warzywny teatrzyk. Ożyły ziemniaki, pomidory, marchewki i ich smaczni przyjaciele. Dzieci mają bogatą wyobraźnię. Jadalni bohaterowie byli równie ciekawi jak ich przygody prezentowane przez zespoły uczniów.

Czytaj więcej
 
Konkurs o Górach Świętokrzyskich

Po wycieczce w Góry Świętokrzyskie wszyscy jej uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę na temat tego pięknego regionu. W konkursie wiedzy o Górach Świętokrzyskich można było zdobyć 60 punktów. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o Polsce i jej pięknych zakątkach.

Czytaj więcej
 
Tydzien kodowania 2019

bubbles logoKlasa 3a i 3b biorą udział w programie edukacyjnym „Uczymy Dzieci Programować”. To inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Od poniedziałku 07.10.2019 r. klasy 3 włączyły się do europejskiej inicjatywy "Code week 2019”, której celem jest pokazanie kodowania od najlepszej strony, zachęcanie do nauki programowania zarówno dzieci jaki dorosłych.

Czytaj więcej
 
W teatrze...

"Miss Sajgon" za nami. Jutro podzielimy się wrażeniami. Nauczyciel gratulował solistom. A uczniowie z "Edukacji" w teatrze wyglądali wspaniale, bo ubrali się jak do... teatru!
PS Dziś (7.10) uczniowie z klas VII i VIII rozmawiali o spektaklu. Niemal wszystkim bardzo podobał się ten musical. Jeden z chłopców nie miał zdania... Zasnął...

Czytaj więcej
 
"Zdrowo i kolorowo"


Podczas tegorocznej wystawy „Owoce, warzywa, kwiaty" w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym uczniowie zerówki mogli podziwiać owoce roślin użytkowych, dziko rosnących oraz drzew i krzewów ozdobnych z przydomowych ogrodów. Dzieci obejrzały również bogatą kolekcję różnych owoców roślin.

Czytaj więcej
 
Spotkanie z pisarką

25 września 2019 roku odbyło się spotkanie autorskie z Panią Dorotą Combrzyńską-Nogalą, absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka jest łodzianką, pracującą z dziećmi niesłyszącymi, współautorką cyklu programów dla dzieci emitowanych w lokalnej telewizji. Pisarka w ciekawy sposób opowiadała uczniom historie dzieci opisane w książkach: „Bezsenność Jutki”, która wydana została z okazji 70. rocznicy przeprowadzenia „szpery” w łódzkim getcie, „Syberyjskie przygody Chmurki” - historii małej Polki wywiezionej z ojczyzny na Syberię oraz dziewczynki przesiedlonej z rodzinnego Gródka Jagiellońskiego niedaleko Lwowa do wsi Żarek pod Wrocławiem.

Czytaj więcej
 
Pierwszaki i studenci


Klasy I zostały zaproszone do udziału w projekcie studentów IFE Politechniki Łódzkiej pt. „Zabawka przyszłości”, polegającym na zaprojektowaniu nowoczesnej zabawki, stworzonej wyłącznie z surowców pochodzących z recyklingu.
W swojej pracy studenci postanowili oprzeć się na wyobraźni i zainteresowaniach naszych uczniów, którzy w auli uczelni mieli okazję udzielić wyczerpujących odpowiedzi na pytania nowych konstruktorów. Uczniowie będą mieli również wpływ na wynik konkursu, poprzez oddanie swoich głosów na najlepszy projekt.

Czytaj więcej
 
Klasy 3 w Warszawie

W dniach 30.09- 01.10 pojechaliśmy na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem wycieczki była lekcja muzealna pt.: „ Kim był Powstaniec?” w Muzeum Powstania Warszawskiego. Mogliśmy posłuchać tam, jak bije serce bohaterskiego miasta oraz zobaczyć zdjęcia swoich rówieśników, którzy z biało-czerwonymi opaskami na rękach pomagali na miarę swoich sił walczącym powstańcom z 1944 r. Zwiedziliśmy również pałac w Wilanowie – poznaliśmy życie króla Jana III Sobieskiego oraz jego rodziny.

Czytaj więcej
 

Szanowni Państwo,

Kolegium Rodziców zarekomendowało ubezpieczenie uczniów w firmie Compensa. Poniżej znajdują się informacje o ofercie oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W celu opłacenia wybranego wariantu ubezpieczenia należy wejść na stronę https://szkola.compensa.pl i wpisać hasło, które zostało wysłane do Państwa przez dzienniczek lub pobrać je z sekretariatu.

Dyrektor Szkoły

Ewa Ciemnicka

Oferta ubezpieczenia>>>

OWU>>>

Szanowni Państwo,

w oparciu o § 4 pkt 3a Umowy dotyczącej kształcenia i wychowania Ucznia, Zarząd Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” podjął Uchwałę nr 1/28/03/19 o wzroście czesnego o 5% od dnia 01.09.2019r.

Jednocześnie podjęto Uchwałę nr 2/28/03/19 o wprowadzeniu 12-stego czesnego od miesiąca sierpnia 2019r., z zastrzeżeniem, iż jest ona zawieszona do najbliższych obrad WZC Towarzystwa (05.04.2019r.) i podjęcia ostatecznej decyzji przez członków Stowarzyszenia.

Powodem powyższych działań jest wzrost kosztów funkcjonowania Szkoły. Zabudżetowane wpływy w roku 2019 nie pokrywają planowanych niezbędnych wydatków.

Nastąpiły:

- duży wzrost kosztów stałych np. wywozu śmieci, ciepła, środków czystości;

- spadek dotacji ze względu na zakończenie działalności Gimnazjum;

- wzrost kosztów pracowniczych wynikających ze zmian prawnych (konieczność zatrudnienia każdego nauczyciela na umowę o pracę niezależnie od ilości godzin dydaktycznych).

W wypadku naszej szkoły liczba ta wzrosła z 41 do 48;

- konieczność podniesienia uposażeń wynikających z awansów zawodowych (różnica w stawce godzinowej waha się pomiędzy 15 a 40%);

- konieczność utworzenia stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

- zatrudnienie nowych pracowników wynikające z bieżących potrzeb dydaktycznych Szkoły.

Z poważaniem

Zarząd Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”

Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320