Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

E-twinning

Email Drukuj PDF

Uczniowie gimnazjum oraz klas VI i VII SP przystąpili do projektu językowego e-twinning ze szkołami z Francji, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Ukrainy i Czech.
Projekt został zarejestrowany we wrześniu bieżącego roku i dotyczy przedstawienia swojej historii rodzinnej, historii naszego miasta, regionu i porównaniu jej z historiami rodzin uczniów z innych krajów.
Celem projektu jest:
- rozwijanie umiejętności językowych (w szczególności pisania i czytania w języku angielskim),
- przybliżenie kultury innych krajów,
- uświadomienie poczucia więzi z rówieśnikami z innych państw,
Koordynatorem projektu jest p. Anna Kolbuszewska.
Jest to już trzeci z kolei projekt E-Twinning. Dwa poprzednie skierowane były do uczniów gimnazjum i zatytułowane były:
- "Collective Story Writing" - uczniowie mieli możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z kolegami z Francji i wspólnego pisania opowiadań.
- "Fantastic Short Stories" – uczniowie mieli możliwość zaprezentowania się przez platformę e-twinning i wysłania informacji o sobie, swoich zainteresowaniach, a także przybliżenia atrakcji naszego miasta. W zamian otrzymali prezentacje od rówieśników z Francji i Portugalii.

Anna Kolbuszewska

2 3 mini 1a mini

WHAT'S UP! - projekt E-TWINNINGOWY realizowany w języku angielskim z I, II oraz III klasą gimnazjum (grupy pani Małgorzaty Kaźmierczak) we współpracy z Francją, Portugalią i Ukrainą. WHAT'S UP! to wymiana artykułów, prezentacji, filmików oraz historyjek (creative writing & translation jako dopełnienie KOLA TRANSLATORSKIEGO). Projekt ten jest w swym zamierzeniu formą przygotowania do pisemnej oraz ustnej części egzaminu FCE, do którego każda z moich grup przystępuje na koniec trzeciej klasy.

M. Kaźmierczak

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320