Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Wrzesień – z Robotem za pan brat

Email Drukuj PDF

#SuperKoderzy rozpoczynają realizację ścieżki Majsterkowicze 2.0 w ramach lekcji techniki w klasie IV (łącznie 30 uczniów).

Po lekcji organizacyjnej i zapoznaniu się z regulaminami, przystępują do rozpakowywania tajemniczych zestawów EDUBOX.

Znalezione w nich drewniane elementy, części elektroniczne i mechaniczne, wywołują ogólny zachwyt i zainteresowanie.

9 3 9 4
9 1 9 2

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320