Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Grudzień - zawody

Email Drukuj PDF

U #SuperKoderów hasło "nauka przez zabawę" urzeczywistnia się.

Praca, walka, zabawa i nauka przeplatają się wzajemnie, stanowiąc nierozerwalną część działań na lekcjach techniki.

LOFI roboty ścigają się na czas, pokonują tory przeszkód, a czwartoklasiści nabierają wprawy w programowaniu.

12 1 12 2
12 3

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320