Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Kurs instrumentalny

Email Drukuj PDF

Od 01 września 2012r. działa Kurs Instrumentalny przy Towarzystwie Oświatowym Edukacja.

Kurs jest wpisany do ewidencji Szkół Niepublicznych decyzją  Prezydenta Miasta Łodzi w  dniu  26 czerwca 2012r. decyzja nr. DSS – Ed – VIII.4430.53.2012

Na Kursie prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach takich jak:. fortepian, gitara, skrzypce, klarnet, flet, perkusja, gitara basowa oraz śpiew z elementami dykcji.

 

KURS INSTRUMENTALNY kształci młodzież zgodnie z programem nauczania dla Szkół Muzycznych I stopnia, wyłącznie w zakresie indywidualnego nauczania gry na wybranym instrumencie oraz zgodnie  z autorskimi programami nauczania.

Kurs obejmuje swą działalnością dydaktyczno-wychowawczą słuchaczy w wieku od 4 lat.

Podstawą prawną działalności placówki jest Statut Kursu Instrumentalnego, zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" w Łodzi.

 

Wymiar  godzinowy  zajęć:

  • 2 x razy w tygodniu po 45 minut lub 30 minut
  • 1 x raz w tygodniu po 45 minut lub 30 minut
w zależności od stopnia zaawansowania ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320