Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

O naszej szkole

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,
W związku z trwającym stanem epidemii, oraz zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 - Szkoła Muzyczna TOE nie może przeprowadzić zakończenia roku szkolnego w formie tradycyjnej.

Odbiór świadectw promocyjnych dostosujemy do harmonogramu opracowanego przez Szkołę Podstawową.
Świadectwa Szkoły Muzycznej będą przygotowane do odbioru w sekretariacie już od 26.06.2020, jednak zachęcam do odbioru przez chętnych w dniach od 29 czerwca do 3 lipca.
Odbiór świadectw w pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem Szkoły.
Informuję, że osobisty odbiór świadectw promocyjnych nie jest konieczny, wszyscy uczniowie Szkoły Muzycznej są promowani, ze względów bezpieczeństwa zachęcam do bezpiecznego odbioru dokumentu po zakończeniu ograniczeń związanych z panującym stanem epidemii.
Świadectwa ukończeniaSzkoły Artystycznej (obecna 6 klasa cyklu sześcioletniego) powinny zostać odebrane osobiście przez absolwentów, a odbiór potwierdzony własnoręcznym podpisem. Świadectwa absolwentów również będą przygotowane w sekretariacie Szkoły już od 26 czerwca 2020 r. Proszę rodziców absolwentów o kontakt z sekretariatem bądź bezpośrednio z Dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia.
Wszystkie nieodebrane świadectwa będą bezpiecznie czekały w Sekretariacie.

Chciałbym serdecznie pogratulować uczniom, rodzicom i nauczycielom.Dzięki Państwa wytrwałości, determinacji, zaangażowaniu, wysiłkowi i współpracy udało się pokonać przeszkody zdalnego nauczania. Gratuluję uczniom którzy kończą naukę w naszej Szkole. Gratuluję uczniom którzy otrzymają promocję z wyróżnieniem, ale gratuluję i dziękuję również wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszych koncertów szkolnych, tych on-line i tych przed epidemią.

W dniu zakończenia roku szkolnego na kanale YouTube podziękuję Państwu osobiście i pogratuluję wyróżnionym uczniom. Tak jak przy koncertach szkolnych - link prześlę w wiadomości mailowej.

Wszystkim życzę bezpiecznego wypoczynku, oraz wspaniałej pogody!
Pozdrawiam serdecznie - do zobaczenia!
Piotr Piotrowski
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja"
tel. 507 118 546
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku D.U. Poz. 493 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wprowadza obowiązek prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia Towarzystwa Oświatowego Edukacja wprowadza rozwiązania, które umożliwiają organizację i realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Celem tych działań jest umożliwienie realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

REGULAMIN ZAJĘĆ ZDALNYCH>>>


Pozdrawiam Państwa serdecznie, życząc zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Piotr Piotrowski

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja"
tel. 507 118 546
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Szkoła Muzyczna I stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" w Łodzi ul. Inżynierska 2/4 posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem DSA II 805/5032-552/07/IS.

Szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 456/20/2006.

Oferta szkoły:

Zapraszamy do nas młodzież w wieku od 6 do 15 lat, do nauki gry na wybranym instrumencie, min:

 • fortepianie,
 • skrzypcach,
 • gitarze,
 • perkusji,
 • flecie,
 • klarnecie.

W naszej szkole, oprócz nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu, młodzież uczestniczy w zajęciach teoretycznych (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne) oraz chóru.

Zajęcia śpiewu to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Przyjemne ze względu na fakt, iż przy pomocy utworów doświadczamy satysfakcji z samej możliwości śpiewu, pożyteczne gdyż szukając właściwych dźwięków pracujemy nad oddechem, poprawną wymową itp. Zajęcia chóru uczą wzajemnego słuchania, uwrażliwiają na współbrzmienia, natomiast zajęcia indywidualne pozwalają skoncentrować się na osobistych poszukiwaniach dźwięków i środków wyrazu artystycznego.


Szkoła Muzyczna I stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" realizuje zajęcia w dwóch cyklach:

CYKL 6-letni (przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 6 - 10 lat):


Klasy I – III:

 • zajęcia zbiorowe – rytmika, kształceniem słuchu: 2 x w tygodniu w wymiarze ogólnym 3 godz. lekcyjne w tygodniu;
 • zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie: 2 x w tygodniu po 30 min.;
 • zajęcia indywidualne - zajęcia z akompaniatorem: akompaniament - 15 min. dla ucznia tygodniowo;

Klasy IV – VI:

 • zajęcia zbiorowe - kształcenie słuchu: 2 x w tygodniu po 1 godz. (tj. 2 godz. lekcyjne w tygodniu);
 • zajęcia zbiorowe – Audycje Muzyczne: 1x w tygodniu w wymiarze 1 godz. lekcyjna w tygodniu;
 • zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie: 2 x w tygodniu po 45 min.;
 • zajęcia indywidualne – zajęcia z akompaniatorem: akompaniament - 15 min. dla ucznia tygodniowo;
 • zajęcia zbiorowe – Chór: 1x w tygodniu w wymiarze 2 godz. lekcyjne w tygodniu;

CYKL 4-letni (przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 8 - 16 lat):
Klasa I:

 • zajęcia zbiorowe – kształcenie słuchu:
 • 2 x w tygodniu po 1 godz. (tj. 2 godz. lekcyjne w tygodniu);
 • zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie: 2 x w tygodniu po 45 min.;
 • zajęcia indywidualne – zajęcia z akompaniatorem:
 • akompaniament - 15 min. dla ucznia tygodniowo

Klasy II - IV:

 • zajęcia zbiorowe - kształcenie słuchu: 2 x w tygodniu po 1 godz. (tj. 2 godz. lekcyjne w tygodniu);
 • zajęcia zbiorowe – Audycje Muzyczne: 1x w tygodniu w wymiarze 1 godz. lekcyjna w tygodniu;
 • zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie: 2 x w tygodniu po 45 min.;
 • zajęcia indywidualne – zajęcia z akompaniatorem: akompaniament - 15 min. dla ucznia tygodniowo;
 • zajęcia zbiorowe – Chór: 1x w tygodniu w wymiarze 2 godz. lekcyjne w tygodniu;

Wymiar godzinowy zajęć - zgodny z obowiązującym obecnie w szkołach muzycznych I st. w kraju. Szkoła prowadzi zajęcia wyłącznie muzyczne, bez pionu ogólnokształcącego. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach artystycznych.


Placówka oferuje:

 • indywidualną opiekę nad uczniem,
 • wspaniałą, życzliwą atmosferę w szkole,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie gry na wybranym instrumencie,
 • organizowanie imprez typu popis, koncert, prezentujących osiągnięcia uczniów,
 • organizowanie i uczestniczenie w przesłuchaniach, festiwalach i konkursach,
 • współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej,
 • współpracę z innymi szkołami muzycznymi w kraju,
 • współpracę z instytucjami na terenie miasta, organizowanie wspólnych imprez.
 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320