O naszej szkole

Drukuj

 

Szkoła Muzyczna I stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" w Łodzi ul. Inżynierska 2/4 posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem DSA II 805/5032-552/07/IS.

Szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 456/20/2006.

Oferta szkoły:

Zapraszamy do nas młodzież w wieku od 6 do 15 lat, do nauki gry na wybranym instrumencie, min:

W naszej szkole, oprócz nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu, młodzież uczestniczy w zajęciach teoretycznych (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne) oraz chóru.

Zajęcia śpiewu to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Przyjemne ze względu na fakt, iż przy pomocy utworów doświadczamy satysfakcji z samej możliwości śpiewu, pożyteczne gdyż szukając właściwych dźwięków pracujemy nad oddechem, poprawną wymową itp. Zajęcia chóru uczą wzajemnego słuchania, uwrażliwiają na współbrzmienia, natomiast zajęcia indywidualne pozwalają skoncentrować się na osobistych poszukiwaniach dźwięków i środków wyrazu artystycznego.


Szkoła Muzyczna I stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" realizuje zajęcia w dwóch cyklach:

CYKL 6-letni (przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 6 - 10 lat):


Klasy I – III:

 • zajęcia zbiorowe – rytmika 1x w tygodniu, kształceniem słuchu: 2 x w tygodniu w wymiarze ogólnym 3 godz. lekcyjne w tygodniu;
 • zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie: 2 x w tygodniu po 30 min.;
 • zajęcia indywidualne - zajęcia z akompaniatorem: akompaniament - 15 min. dla ucznia tygodniowo;

Klasy IV – VI:

 • zajęcia zbiorowe - kształcenie słuchu: 2 x w tygodniu po 1 godz. (tj. 2 godz. lekcyjne w tygodniu);
 • zajęcia zbiorowe – Audycje Muzyczne: 1x w tygodniu w wymiarze 1 godz. lekcyjna w tygodniu;
 • zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie: 2 x w tygodniu po 45 min.;
 • zajęcia indywidualne – zajęcia z akompaniatorem: akompaniament - 15 min. dla ucznia tygodniowo;
 • zajęcia zbiorowe – Chór: 1x w tygodniu w wymiarze 2 godz. lekcyjne w tygodniu;

CYKL 4-letni (przyjęcia do kl. I uczniów w wieku 8 - 16 lat):
Klasa I:

 • zajęcia zbiorowe – kształcenie słuchu:
 • 2 x w tygodniu po 1 godz. (tj. 2 godz. lekcyjne w tygodniu);
 • zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie: 2 x w tygodniu po 45 min.;
 • zajęcia indywidualne – zajęcia z akompaniatorem:
 • akompaniament - 15 min. dla ucznia tygodniowo

Klasy II - IV:

 • zajęcia zbiorowe - kształcenie słuchu: 2 x w tygodniu po 1 godz. (tj. 2 godz. lekcyjne w tygodniu);
 • zajęcia zbiorowe – Audycje Muzyczne: 1x w tygodniu w wymiarze 1 godz. lekcyjna w tygodniu;
 • zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie: 2 x w tygodniu po 45 min.;
 • zajęcia indywidualne – zajęcia z akompaniatorem: akompaniament - 15 min. dla ucznia tygodniowo;
 • zajęcia zbiorowe – Chór: 1x w tygodniu w wymiarze 2 godz. lekcyjne w tygodniu;

Wymiar godzinowy zajęć - zgodny z obowiązującym obecnie w szkołach muzycznych I st. w kraju. Szkoła prowadzi zajęcia wyłącznie muzyczne, bez pionu ogólnokształcącego. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach artystycznych.


Placówka oferuje: