Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Inauguracja roku szkolnego 2020/21

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!

Cieszę się jako pedagog, że od 1 września będziemy mogli prowadzić zajęcia w trybie stacjonarnym, ponieważ nauka gry na instrumencie to bezpośrednia i indywidualna relacja uczeń - nauczyciel.

Nauczyciel w Szkole Muzycznej nie tylko przekazuje wiedzę teoretyczną, ale jest również dla ucznia wzorem i na bieżąco własnym przykładem pomaga uczniowi podczas zajęć pokonywać trudności wykonawcze. Nauczyciel dba o poprawne ułożenie ręki, poprawną postawę ucznia podczas gry, właściwy oddech. Dba na bieżąco o prawidłową interpretację utworu i odpowiednie brzmienie dźwięku.

Jako rodzic, ale też dyrektor mogę tylko ufać, że wytyczne Ministerstw i GIS są w stanie w szkołach nam wszystkim zapewnić bezpieczeństwo. Decyzje zostały podjęte i rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy stacjonarnie, dlatego,

zapewniam Państwa, że Zarząd Stowarzyszenia, Dyrekcja i Pracownicy - zrobimy wszystko, aby pobyt dziecka w szkole, podczas lekcji i poza nimi oraz praca nauczycieli w szkole były bezpiecznie. Jednak nie wszystko zależy tylko od Pracowników szkoły, dlatego tak bardzo liczymy na Państwa odpowiedzialną postawę - bo tak wiele - jak nigdy dotąd zależy od nas Wszystkich.

Musimy wspólnie zachowywać i stosować rozporządzenia, zalecenia, wytyczne oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące na czas epidemii w szkołach. Jako placówka edukacyjna będziemy również rekomendować dodatkowe zabezpieczenia, które są determinowane przez specyfikę naszych Szkół TOE i budynku, w którym wspólnie funkcjonujemy.

Szczegóły dotyczące zasad bezpieczeństwa przekażę Państwu w osobnym komunikacie wraz z pozostałymi informacjami niezbędnymi do zapoznania się przez rodziców i opiekunów na początku każdego roku szkolnego.

Ponieważ Szkoły Towarzystwa Oświatowego “Edukacja” - Muzyczna i Podstawowa - mieszczą się w tym samym budynku, będziemy jako dyrektorzy i nauczyciele ściśle ze sobą współpracować zarówno co do organizacji zasad bezpieczeństwa jak też organizacji zajęć.

Inauguracja roku szkolnego.

Inauguracja roku szkolnego 2020/21 to pierwsze wyzwanie. Aby przebiegła bezpiecznie, merytorycznie i sprawnie w tym wyjątkowym czasie inaczej niż w latach poprzednich nie będzie jednej dużej wspólnej uroczystości inauguracyjnej dla całej szkolnej społeczności.

Wspólne spotkanie 1 września 2020 r. inaugurujące rozpoczęcie roku szkolnego na Sali Gimnastycznej „Akwarium” - przewiduję jedynie dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców. Będzie ono bezpośrednio połączone z inauguracją roku szkolnego Szkoły Podstawowej (uczniowie klasy 1 SM, są wyłącznie uczniami Szkoły Podstawowej TOE).

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 w Szkole Muzycznej dla klas 2-6 /c6 oraz 2-3/c4 Szkoły Muzycznej będzie rozłożone w czasie z podziałem na klasę instrumentu u danego nauczyciela.

np.: czwartek 3 września godz. 15.00: zapraszamy rodziców uczniów klasy fortepianu nauczyciela ..........Będą to również spotkania organizacyjne: rodzice / nauczyciel + dyrektor.

Będziemy Państwa informować o terminach spotkań poprzez środki komunikacji elektronicznej.

Na spotkania organizacyjne zapraszamy po jednym z rodziców każdego dziecka. Spotkania będą organizowane w godzinach popołudniowych w małych grupach rodziców, po zakończeniu zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej, w salach zapewniających dystans społeczny.

Każdy rodzic będzie zobowiązany również do założenia maseczki. Osoby, które nie zdecydują się na obecność osobistą – proszę o informację oraz kontakt z nauczycielem prowadzącym.

Podczas zebrań będziecie możliwość i czas, aby z nauczycielami indywidualnie uzgodnić plany zajęć dzieci i dopasować je w miarę możliwości do planu Szkoły Podstawowej. Apeluję zarówno do rodziców jak i nauczycieli o taką organizację czasu - aby dzieci jak najkrócej i jak najmniej musiały skorzystać ze świetlicy szkolnej w oczekiwaniu na zajęcia.

Zachęcam / przypominam, o możliwość zorganizowania zajęć również w soboty do godz. 14.

Podczas zebrań osobiście przedstawię również sytuację Szkoły Muzycznej oraz plany jej rozwoju. Zachęcam do czynnego udziału i podzielenia się uwagami.

Zajęcia grupowe.

Plan zajęć teoretycznych postaramy dopasować tak, aby maksymalnie zsynchronizować go z planem Szkoły Podstawowej. Czekamy na przesłane plany przez Szkołę Podstawową.

W klasie pierwszej zajęcia przedmiotów: kształcenia słuchu i rytmiki (grupowe) prowadzić będzie z Państwa dziećmi Pani Kinga Wicińska, od klasy czwartej zajęcia prowadzić będzie Pani Zuzanna Ziarnowska oraz w cyklu czteroletnim – Pani Małgorzata Gotlip-Pęchra.

Plany na rok szkolny 2020/21 zostały Państwu przesłane drogą mailową. Zachęcam do ich komentowania i włączenia się do dyskusji.

KONTO:

Od dnia 1.09.2020r. wszystkie płatności należy wnosić na konto w banku: ING Bank Śląski

nr rachunku: 50 1050 1461 1000 0090 3214 8497

KONTAKT:

Przypominam kontakty:
do Dyrektora: tel. 507 118 546
oraz drogą mailową : biuro&to.edu.pl

Od września 2020 - jestem do Państwa dyspozycji w gabinecie nr. 25 (II piętro). Ze względów ograniczeń epidemiologicznych (ograniczenia wejścia rodziców do Szkoły poza wyznaczone strefy) proszę o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania.

Pozdrawiam serdecznie!

Piotr Piotrowski

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja"

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320