Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

Szkolna Platforma Dydaktyczna

Email Drukuj PDF

Już jest …     Szkolna Platforma Edukacyjna!


15 listopada 2012r. uruchomiona została szkolna platforma edukacyjna.
W pierwszym etapie działania będzie służyła do udostępniania uczniom różnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli naszych Szkół.
Celem stworzenia platformy dydaktycznej jest:
- podniesienie jakości pracy Szkół Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”;
- wspieranie nowoczesnego procesu nauczania/uczenia się;
- kształtowanie u uczniów postaw autonomii i samodzielności; - wdrażanie uczniów do zarządzania wiedzą;
- umożliwienie uczniom łatwego dostępu do materiałów   
  dydaktycznych służących efektywnemu przygotowaniu się   
  do sprawdzianów, czy konkursów;
-umożliwienie uczniom samodzielnego wykonywania dodatkowych ćwiczeń z danego przedmiotu w dogodnym dla czasie i w dowolnym miejscu.

 

WEJDŹ I ZOBACZ

 

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320